Een Garant-interne commissie van uitgevers en redacteuren heeft uit onderstaand longlist de shortlist voor de Studieboekprijs 2018 samengesteld. In de finale ronde werd deze commissie uitgebreid met een vijfkoppige externe jury, waarin Vlaamse en Nederlandse academici zetelen. De winnaar is Marketingplan van Marc Logman.  De prijsuitreiking vondt plaats op de jaarlijkse  boekenbeurs in Antwerpen.

 
Garant-Studieboekprijs 2018 / Longlist
Chris De Rijdt Ondersteunend communiceren: werken met visualisaties
Sylvie Van Damme, Pieter Foré, Els Huigens, Jean-François Van den Abeele,
Geert Meysmans, Aurelie De Smet en David Verhoestraete
Vademecum. Duurzaam ontwerpen van groene ruimten *
Karen Reekmans, Catherine Roden & Kris Nauwelaerts Vertaalde verbeelding. Muzische inspiratie voor taalstimulering in de meertalige klas
Marc Logman Marketingplan. Stapsgewijs model met checklists, tools en tips *
Saskia van der Werff en Seline Palm Filosofische vaardigheden *
Philippe Cornu, Hélène Grothen, Johan Lamote & Patrick Cornu

Erreurs (super) courantes *

Christine Ceulemans Gezondheidspromotie
Ludo Poelaert Bedrijfskunde. De essentie
Dorien Claes Wildlife
Mieke Matthyssen, Jan Naert & Reinhard Haudenhuyse Een nieuwe kijk op lichaamsgericht werken met jongeren
Kathleen Emmery & Dirk Luyten Partners in tijden van ouderschap. Ouders en relaties in gezinnen vandaag
Bram Lambrecht Publieksliteratuur uit Vlaanderen tijdens het interbellum.Een pedagogisch project
Pascal De Decker, Brecht Vandekerckhove, Emma Volckaert,
Céline Wellens, Elise Schillebeeckx & Niels De Luyck
Ouder worden op het Vlaamse platteland. Over wonen,zorg en ruimtelijk ordenen in dunbevolkte gebieden
Bart Capéau, Laurens Cherchye, Koen Decancq, André Decoster, Bram De Rock, François Maniquet,
Annemie Nys, Guillaume Périlleux, Eve Ramaekers, Zoé Rongé, Erik Schokkaert, Frederic Vermeulen
Wat heet gelukkig zijn?
Pieter Boersema Culturele Normen en waarden
Erik-Jan Broers Straf en schadevergoeding *
Jacques Van Der Elst Bijdragecalculatie en optimaal ondernemingsrendement

* = op de shortlist