Filosofen winnen Garant-Studieboekprijs 2016
 

Uit de shortlist van vijf genomineerden koos de jury Wetenschap: wat, hoe en waarom? Systematische inleiding tot de wetenschapsfilosofie als winnaar van de Garant-Studieboekprijs 2016. Het boek is een samenwerking van drie auteurs:

  • Erik Weber is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent
  • Bert Leuridan doceert aan de Universiteit Antwerpen
  • Merel Lefevere is praktijkassistent in Gent

De prijs bestaat in een geldsom van 2016 euro en het boek wordt deze maand nog gepubliceerd door Garant, Antwerpen-Apeldoorn.

De jury bestond uit dr. Gerard Baars (Erasmusuniversiteit, Rotterdam), prof. dr. Walter Hellinckx (KU Leuven), prof. dr. Jean Paul Van Bendegem (Vrije Universiteit Brussel), prof. dr. Peter Van Petegem (Universiteit Antwerpen), prof. dr. Jan Verplaetse (Universiteit Gent).

De prijsuitreiking had plaats op donderdag, 3 november 2016, 16.30 uur in de Gele Zaal van de Boekenbeurs Antwerpen.

Uit het juryrapport: “In dit studieboek wordt een complexe materie op een heldere, gestructureerde en didactische wijze uiteengezet. Overzicht en doelstellingen worden duidelijk en met voorbeelden geïllustreerd weergegeven. De voorbeelden wekken interesse en werken al van in de inleiding motiverend. De auteurs gebruiken een heldere taal en sprekende en duidelijke illustraties, wat de studeerbaarheid van de tekst bevordert, zonder dat hij zijn wetenschappelijk karakter verliest. Er wordt herhaald en overzichtelijk samengevat waar nodig. Er wordt veel gewerkt met de vraagvorm, wat prikkelt om na te denken en continu te checken waar men staat met de verwerking van de leerstof. Dat de grote stromingen in de wetenschapsfilosofie niet chronologisch ‘naverteld’ worden, maar geïntegreerd worden in de verschillende hoofdstukken, is een sterk punt. De ‘oefeningen’ leveren een meerwaarde. Hoewel men zou kunnen vrezen dat een dergelijke breedte qua onderwerpen moet samengaan met een oppervlakkigheid in presentatie, is dat helemaal niet het geval; het is een studieboek met nadruk op studie, zoals het hoort.”

Erik Weber, Bert Leuridan & Merel Lefevere (2016), Wetenschap: wat, hoe en waarom? Systematische inleiding tot de wetenschapsfilosofie. Antwerpen-Apeldoorn, Garant; verscheen in oktober 2016.

De Garant-Studieboekprijs is ingesteld ter bevordering van het realiseren van studieboeken voor het hoger onderwijs. Studenten vragen immers om studieboeken.