Erg verscheiden disciplines staan op de longlist van de Garant-Studieboekprijs 2018. Uit deze longlist wordt binnenkort een short list samengesteld op basis waaruit de jury een winnaar zal kiezen. Zij of hij ontvangt een geldsom van € 2018,=.

 
 
 
Garant-Studieboekprijs 2018 / Longlist
Chris De Rijdt Ondersteunend communiceren: werken met visualisaties
Sylvie Van Damme, Pieter Foré, Els Huigens, Jean-François Van den Abeele,
Geert Meysmans, Aurelie De Smet en David Verhoestraete
Vademecum. Duurzaam ontwerpen van groene ruimten
Karen Reekmans, Catherine Roden & Kris Nauwelaerts Vertaalde verbeelding. Muzische inspiratie voor taalstimulering in de meertalige klas
Marc Logman Marketingplan. Stapsgewijs model met checklists, tools en tips
Saskia van der Werff en Seline Palm Filosofische vaardigheden
Philippe Cornu, Hélène Grothen, Johan Lamote & Patrick Cornu

Erreurs (super) courantes

Christine Ceulemans Gezondheidspromotie
Ludo Poelaert Bedrijfskunde. De essentie
Dorien Claes Wildlife
Mieke Matthyssen, Jan Naert & Reinhard Haudenhuyse Een nieuwe kijk op lichaamsgericht werken met jongeren
Kathleen Emmery & Dirk Luyten Partners in tijden van ouderschap. Ouders en relaties in gezinnen vandaag
Bram Lambrecht Publieksliteratuur uit Vlaanderen tijdens het interbellum.Een pedagogisch project
Pascal De Decker, Brecht Vandekerckhove, Emma Volckaert,
Céline Wellens, Elise Schillebeeckx & Niels De Luyck
Ouder worden op het Vlaamse platteland. Over wonen,zorg en ruimtelijk ordenen in dunbevolkte gebieden
Bart Capéau, Laurens Cherchye, Koen Decancq, André Decoster, Bram De Rock, François Maniquet,
Annemie Nys, Guillaume Périlleux, Eve Ramaekers, Zoé Rongé, Erik Schokkaert, Frederic Vermeulen
Wat heet gelukkig zijn?
Pieter Boersema Culturele Normen en waarden
Erik-Jan Broers Straf en schadevergoeding
Jacques Van Der Elst Bijdragecalculatie en optimaal ondernemingsrendement